Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Dziękujemy za 1% podatku

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które w roku 2008 zdecydowały o przekazaniu nam 1% podatku z rozliczenia podatkowego za rok 2007. Suma wpłat z tego tytułu wyniosła 149.965,37 zł - pomogło nam w ten sposób łącznie 2446 osób. Są to dane obowiązujące na dzień 31.12.2008 roku. Dziękujemy za zaufanie!

Informujemy, iż przepisy podatkowe mające zastosowanie do rozliczeń za rok podatkowy 2007, uniemożliwiały przekazywanie nam przez urzędy skarbowe Państwa danych osobowych. Dlatego też, nie przesyłaliśmy imiennych podziękowań, jak to czyniliśmy w latach ubiegłych.

Więcej informacji, w tym o sposobie zagospodarowania przekazanych nam środków, znajdziecie Państwo w dziale Możesz pomóc!