Twoje Prawa: aktualizacja

Na stronach internetowego poradnika Twoje Prawa opublikowaliśmy informacje o przepisach wchodzących w życie od 1 sierpnia  2017 roku, które są ważne dla rodzin ubiegających się o różne formy wsparcia finansowego na potrzeby dzieci.

Ważna informacja dotyczy rodziców, którzy złożyli wniosek o świadczenie 500 Plus na początku funkcjonowania Programu. W celu kontynuacji wypłaty świadczenia konieczne jest złożenie wniosku na kolejny okres świadczeniowy. Co do zasady, prawo do wsparcia w ramach Programu Rodzina 500 Plus jest ustalane na okres jednego roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres był dłuższy. Ustalenie prawa i termin wypłaty świadczenia jest  uzależniony od terminu złożenia  wniosku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze (to definicja ustawowa 500 Plus) na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w przedziale od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku nastąpi do dnia 31 października tego roku.  

Od dnia 1 sierpnia 2017 roku  - o miesiąc wcześniej niż w ubiegłym roku - są przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2017 do 31 października 2018 r. W nowym okresie zasiłkowym zmianie uległo kryterium dochodowe oraz wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Warto złożyć wniosek o świadczenia rodzinne jak najszybciej - jeśli zrobimy to do 31 sierpnia 2017 r., wówczas świadczenie przysługujące za listopad 2017 r. zostanie wypłacone do 30 listopada 2017 r. Natomiast w przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia tego roku. 

Ujednolicenie terminu składania wniosków dla trzech świadczeń – 500 Plus, zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego ma być udogodnieniem dla rodzin i usprawnić pracę urzędników.

Szczegółowy opis zmian znajdziecie Państwo w dziale Aktualizacje Poradnika Twoje Prawa. Zapraszamy do lektury.

 • NIW
 • fio
 • weglosmyk
 • izba lekarska
 • adwokat ewa
 • ralus
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • oblaci
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • zthiu
 • Non Profit
 • IPS
 • Gość Niedzielny
 • prowincja
 • Google
 • Do Rzeczy
 • renovabis
 • seminarium
 • szip
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC