Zamarzała jej woda w kranach

Pani Krystyna jest niepełnosprawna, po przejściach i żyje w ubóstwie. Mieszka w jednopokojowym lokalu bez ogrzewania. Przy minus 8 stopniach woda zamarzała w kranach. Mimo to miasto Katowice odmówiło jej rozpatrzenia wniosku o zamianę mieszkania komunalnego. SPES wystąpiło w jej obronie, a sąd uznał nasze argumenty.

Pani Krystyna skontaktowała się z nami, ponieważ odmówiono jej prawa do zamiany mieszkań. To, które zajmowała było w opłakanym stanie - stare budownictwo, zepsuty piec węglowy, nieszczelne okna. Nie stać jej było na naprawę pieca. Mimo choroby i częściowej niezdolności do pracy podejmowała kroki, by zwiększyć swój dochód. Znalazła pracę na nocki. Gdy wracała do domu nad ranem kładła się pod kilkoma warstwami kołder. Z powodu zimna trudno jej było zasnąć i odpocząć. 

Złożyła wniosek o zamianę lokali

Pani Krystyna nie była już w stanie żyć w ciągłym zimnie. Złożyła wniosek o zamianę lokali. Miasto Katowice jednak odmówiło w ogóle rozpatrzenia wniosku, twierdząc, że pani Krystyna nie ma podstaw do jego złożenia. Urzędnicy uzasadnili swoje stanowisko tym, że kobieta opłaca czynsz niesamodzielnie, bowiem otrzymuje dodatek mieszkaniowy. Powołali się na przepis tak zwanej uchwały mieszkaniowej zgodnie, z którym osoby ubiegające się o zamianę na lokal o większym metrażu lub większym standardzie muszą swoim dochodem gwarantować płatność czynszu za najem takiego lokalu. 

SPES przygotowało skargę

Sporządziliśmy pismo do sądu. Wykazaliśmy, że treść przepisów o warunkach zamiany mieszkania pozwala na rozpatrzenie sprawy. Wymóg odpowiedniego dochodu nie był jedyną przesłanką umożliwiającą starania o zamianę mieszkania. Wystarczyło, aby spełnić przynajmniej jedną z czterech wymienionych w uchwale, a nasza klientka ją spełniała, bo była osobą niepełnosprawną. 

Sąd ocenił sprawę na korzyść pani Krystyny

Wojewódzki Sąd Administracyjny Gliwicach w wyroku z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt III SA/Gl 534/18 uchylił decyzję Miasta Katowice. 

W uzasadnieniu wyroku sąd ocenił zachowanie Miasta Katowice w tej sprawie jako sprzeczne z prawem. Po pierwsze miasto nie mogło oczekiwać od pani Krystyny spełnienia aż dwóch kryteriów. Po drugie samo otrzymywanie dodatku mieszkaniowego nie może zamykać drogi do ubiegania się o zamianę. Urząd powinien ustalić, czy zamiana lokali nie doprowadzi do utraty dodatku mieszkaniowego, a także do niemożności jego uzyskania w przyszłości. 

Szczegółowy opis sprawy znajduje się na stronie: Odmowa zamiany mieszkania komunalnego.

 • izba lekarska
 • zthiu
 • szip
 • fio
 • renovabis
 • ralus
 • Non Profit
 • Gość Niedzielny
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Do Rzeczy
 • IPS
 • Google
 • adwokat ewa
 • NIW
 • oblaci
 • prowincja
 • weglosmyk
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • seminarium
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC