Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Spotkanie opłatkowe

15 stycznia 2011 roku odbyło się tradycyjne Spotkanie Opłatkowe środowiska SPES gromadzące naszych podopiecznych, pracowników, wolontariuszy oraz dobroczyńców.Mszy Świętej w kościele OO. Oblatów, sprawowanej w intencji dobroczyńców SPES, przewodniczył Ksiądz Biskup Gerard Bernacki. Kolekta zebrana w czasie Mszy Świętej została przeznaczona na pomoc w odbudowie spalonego kościoła w Jełowej, gdzie zwykle organizowaliśmy nasze obozy terapeutyczne.

Po Mszy Świętej, w domu katechetycznym Ojców Oblatów, alumni Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, animowali wspólne kolędowanie, po którym nastąpiło błogosławieństwo i dzielenie się opłatkiem. Uroczystych wystąpień nie przewidzieliśmy - był skromny poczęstunek.Miło nam było gościć przyjaciół Stowarzyszenia, którzy w ciągu roku w różnej formie wspierają naszą działalność. Naszą skromną uroczystość zaszczycili swą obecnością przedstawiciele Władz Miasta Katowice z Panem Wiceprezydentem Michałem Lutym oraz Panią Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Małgorzatą Moryń - Trzęsimiech. Obecny był Prezes Śląskiej Okręgowej Izby Lekarskiej dr Jacek Kozakiewicz. Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność!