Dom Św. Józefa zawiesza działalność

Informujemy, że z dniem 31 października br., po dwunastu latach nieprzerwanego funkcjonowania, zawieszamy działalność Dom Św. Józefa Stowarzyszenia SPES. Tego dnia ostatni nasz podopieczny znalazł schronienie w innej placówce.

Dom Św. Józefa był miejscem, w którym zamieszkiwały na zasadach rodzinnych osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich przyjaciele, opiekunowie. Koszty utrzymania Domu pokrywaliśmy wyłącznie ze środków własnych (wsparcia indywidualnych darczyńców) przy jednoczesnym zaangażowaniu opiekunów na zasadach wolontariatu. Podejmowaliśmy wiele działań, które miały zabezpieczyć funkcjonowanie Domu w dłuższej perspektywie. Niestety nie zdołaliśmy przekonać żadnej instytucji do finansowej partycypacji w jakiejkolwiek formie: finansowania, dofinansowania, zlecenia zadania.


Kontekstem podejmowanej decyzji jest konieczność pozyskania wielomilionowych kwot na zakup oraz adaptację i remont budynków będących aktualną siedzibą naszego ośrodka terapii dla osób niepełnosprawnych (który posiada stałe ustawowe finansowanie bieżącej działalności). Obecnie finalizujemy działania, które prowadzić będą do sprzedaży siedziby Domu oraz siedziby Ośrodka Poradnictwa.

Dziękujemy wszystkim osobom, które tworzą społeczność Domu oraz cały czas wspierają nas w różnych formach. Dzięki waszemu wsparciu cały czas utrzymujemy relację z mieszkańcami, mimo zmiany ich miejsca zamieszkania. 

 

 • szip
 • renovabis
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • weglosmyk
 • zthiu
 • IPS
 • seminarium
 • ralus
 • Google
 • fio
 • Gość Niedzielny
 • Do Rzeczy
 • izba lekarska
 • adwokat ewa
 • oblaci
 • NIW
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • prowincja
 • Non Profit
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC