Dotacja NOWEFIO na rzecznictwo praw

Informujemy, że dostaliśmy dotację z środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na realizację zadania zleconego w ramach Rządowego Programu Fundusz inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030. 

W ramach zadania Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego prowadzimy  działania rzecznicze Ośrodka Poradnictwa SPES. Są to:  bezpłatne porady obywatelskie i socjalne, publikacja Poradnika „Twoje Prawa" oraz powiązane z nimi programy rzecznictwa praw. 

Poradnictwo obywatelskie pozwala SPES monitorować prawo i rozpoznawać przypadki systemowego naruszania praw osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem, projektować zmiany w przepisach.

Od porady do zmian systemowych

Ośrodek SPES w ramach specjalistycznych programów zapewnia bezpłatną pomoc prawną w indywidualnych sprawach, których charakter może poprawić sytuację  osób z  niepełnosprawnością,  znajdujących się w niedostatku i osamotnieniu.  
Model działania Ośrodka to  poradnictwo w połączeniu z oddziaływaniem na polityki publiczne zarówno na poziomie lokalnym jak i ogólnokrajowym. W tym modelu jest realizowany Program Spraw Precedensowych i Inicjatywy Ustawodawczej. W ramach Programu, SPES uczestniczy w wybranych postępowaniach sądowych, których wynik może zmienić niekorzystną praktykę. Rekomenduje instytucjom, posiadającym wpływ na obowiązujące ustawodawstwa, projekty zmian legislacyjnych.

Zadanie pod nazwą Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego współfinansowane z środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w wysokości 299.608.08 zł jest realizowane przez Stowarzyszenie SPES w terminie od 01.03.2022 r. do 31.12.2024 r.  

 • weglosmyk
 • szip
 • Non Profit
 • fio
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • renovabis
 • seminarium
 • IPS
 • ralus
 • Google
 • NIW
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • prowincja
 • izba lekarska
 • zthiu
 • Do Rzeczy
 • oblaci
 • adwokat ewa
 • Gość Niedzielny
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC