Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Służba dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Plakat - jeśli możesz udostępnij w swojej lokalnej parafii, miejscu pracy, szkole…