Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bezpłatna infolinia dla klientów Ośrodka Pomocy Kryzysowej

Od października 2011 roku uruchomiliśmy bezpłatną linię telefoniczną 800 dla klientów naszego Ośrodka Pomocy Kryzysowej. Dzięki temu osoby kontaktujące się z nami w celu uzyskania informacji o zasadach kwalifikowania do udzielenia bezpłatnej pomocy bądź też ustalające termin wizyty, nie będą ponosić żadnych opłat za połączenia. Ponadto, możliwość telefonicznego kontaktu z Ośrodkiem, z każdego automatu telefonicznego, uzyskają osoby nie posiadające własnego telefonu. Wdrożone przez nas rozwiązanie stanowić będzie realną pomoc dla osób najuboższych, do których kierujemy ofertę bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej Ośrodka Pomocy Kryzysowej.