Ochrona lokatora

Zwiększenie ochrony lokatorów zmuszanych do opuszczania mieszkań i nękanych przez właścicieli i zarządców nieruchomości zapewnia nowelizacja Kodeksu karnego, która weszła w życie z dniem 7.01.2016 r.

Uzasadnieniem zmiany były sytuacje, w których właściciele mieszkań, usiłując wymusić ich opuszczenie przez lokatorów, stosowali pozaprawne, choć dotąd niepodlegające karze działania, takie jak wyłączanie prądu, ogrzewania lub wody, dewastowanie budynku, usuwanie drzwi i okien. Do tej pory lokatorzy byli bezradni wobec praktyk tak zwanych czyścicieli kamienic.

W Kodeksie karnym została wprowadzona kara za nowe przestępstwo - stosowanie wobec kogoś innej przemocy niż bezpośrednia w sposób uporczywy lub istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego. Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.  

Zmiany dotyczą także prawa budowlanego oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Do prawa budowlanego dodano między innymi przepis, zgodnie z którym obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane kontroli w przypadku zgłoszenia przez lokatorów dokonania nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń. W razie stwierdzenia takich naruszeń, których charakter uniemożliwia lub znacznie utrudnia użytkowanie w celach mieszkalnych, organ nadzoru budowlanego nakazuje przywrócenie stanu poprzedniego. Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Osoba, która nie zastosuje się do decyzji może zostać ukarana grzywną w wysokości do 2 000 zł.

Wykroczeniem jest również nieprzeprowadzenie kontroli obiektu przez jego właściciela lub zarządcę, gdy zgłoszono, że w obiekcie dokonano nieuzasadnionej ingerencji lub naruszenia.

Kontrolę, właściciel lub zarządca jest zobowiązany przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia.Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.


 • Do Rzeczy
 • pity2016
 • adwokat ewa
 • renovabis
 • prowincja
 • praca
 • denon
 • pfron
 • asystentpit
 • Przewodnik Katolicki
 • izba lekarska
 • miasto
 • seminarium
 • oblaci
 • Non Profit
 • zthiu
 • dudkiewicz
 • szip
 • Gość Niedzielny
 • Google
 • IPS
 • weglosmyk
 • Niedziela
 • ralus
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC