Ulgowy wstęp do muzeum

W gronie osób uprawnionych do ulgowych biletów wstępu do muzeów państwowych znajdują się osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, seniorzy, kombatanci, uczniowie i nauczyciele. Osoby uprawnione skorzystają z tego przywileju okazując pracownikowi muzeum dokument potwierdzający prawo do ulgi wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.  

Ulgi w opłatach za wstęp muzeum przysługują:

 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • kombatantom
 • uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej.
 • nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:

 • legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
 • legitymacje emeryta-rencisty;
 • legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
 • zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
 • dokumenty potwierdzające wiek;
 • inne dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z ulgi.

W jednym dniu tygodnia, wybranym przez dyrektora muzeum, wstęp na wystawy stałe muzeów jest nieodpłatny (dla każdego zwiedzającego).

Ze względu na szczególny charakter historyczny i edukacyjny muzeów martyrologicznych wszyscy zwiedzający mają bezpłatny wstęp do następujących muzeów: Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Państwowego Muzeum na Majdanku oraz do Muzeum Stutthof w Sztutowie. 

Ceny biletów ustalają samodzielnie dyrektorzy muzeum, od nich też zależy wysokość cen biletów ulgowych.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • adwokat ewa
 • oblaci
 • szip
 • seminarium
 • prowincja
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • NIW
 • Google
 • ralus
 • renovabis
 • Gość Niedzielny
 • IPS
 • weglosmyk
 • izba lekarska
 • Do Rzeczy
 • zthiu
 • fio
 • Non Profit
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC