Co może wierzyciel

Jeśli masz dług i wierzyciel chce  przymusowo odzyskać od ciebie należność,  musi najpierw pozwać  cię do sądu i uzyskać wyrok lub nakaz zapłaty wraz z klauzulą wykonalności. Dopiero wówczas wierzyciel może skierować sprawę do egzekucji  komorniczej.

Istnieją wypadki, gdy  wierzyciel może uzyskać klauzulę wykonalności bez konieczności pozywania dłużnika do sądu i wszcząć egzekucję komorniczą -  tak jest  np.  w przypadku dobrowolnego podania się przez dłużnika  egzekucji w akcie notarialnym  –  jeśli dłużnik nie wykonał zobowiązania, wierzyciel może zwrócić się wówczas do sądu jedynie o nadanie klauzuli wykonalności, a po jej uzyskaniu skierować sprawę do egzekucji komorniczej.

Do dnia 25 listopada 2015 r., w przypadku umów bankowych, w których dłużnik dobrowolnie poddał się egzekucji - możliwe było wystawienie przez bank bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE), któremu sąd nadawał na wniosek banku klauzulę wykonalności, a po jej uzyskaniu bank mógł  kierować sprawę do egzekucji komorniczej. Z dniem 26 listopada 2015 r. zostały uchylone przepisy zezwalające bankom na wystawianie BTE, jednak nadal może być prowadzone postępowanie egzekucyjne na podstawie BTE, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności przed dniem 26 listopada 2015 r.

W praktyce,  żaden windykator nie będący komornikiem, nie ma prawa bez naszej zgody  wchodzić do naszego domu, zajmować sprzęty itp. - uprawniony do tego jest wyłącznie komornik.  Z windykatorem możemy – ale nie mamy obowiązku prawnego - rozmawiać i udzielać mu informacji o naszej sytuacji materialnej i życiowej. Oczywiście warto porozumieć się z wierzycielem i ustalić zasady spłaty długu, aby uniknąć opłat sądowych i komorniczych, jednak wszelkie takie porozumienia należy sporządzić na piśmie.Wpłacam DAR dla-dzieci.org.pl Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

logo NIW

Copyright © SPES 1999 - 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • ralus
 • Non Profit
 • fio
 • adwokat ewa
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • zthiu
 • Google
 • weglosmyk
 • szip
 • Do Rzeczy
 • izba lekarska
 • renovabis
 • Gość Niedzielny
 • IPS
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • prowincja
 • seminarium
 • oblaci
 • NIW
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC