Aktualizacja poradnika Twoje Prawa

Ustawą z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zostały wprowadzone zmiany w zakresie czasu pracy osób legitymujących się znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zmiana ta została wprowadzona w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, iż przepis obowiązujący od 1 stycznia 2012 r., który uzależniał stosowanie skróconego czasu pracy dla tej grupy osób od uzyskania przez nią zaświadczenia lekarskiego jest niezgodny z konstytucją i wygasa z dniem 10 lipca 2014 r. Szczegółowy opis zmian znajdziecie Państwo w dziale Aktualizacje Poradnika Twoje Prawa. Zapraszamy do lektury oraz prosimy przesyłanie komentarzy.

 • IPS
 • Do Rzeczy
 • ralus
 • renovabis
 • oblaci
 • izba lekarska
 • Gość Niedzielny
 • NIW
 • Google
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • seminarium
 • Non Profit
 • weglosmyk
 • adwokat ewa
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • szip
 • prowincja
 • fio
 • zthiu
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC