Poradnik Twoje Prawa

Na stronach poradnika Twoje Prawa opublikowaliśmy informacje o zmianach przepisów, które weszły w życie wraz z rozpoczęciem się roku 2015.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. zmieniła się kwota świadczenia pielęgnacyjnego przyznawanego rodzicowi (opiekunowi faktycznemu) z tytułu niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia w celu podjęcia opieki nad poważnie niepełnosprawnym dzieckiem. Obecnie wynosi ona  1200 zł.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 23 października 2014 r. wprowadziła nowe kwoty ulgi na 3, 4 i każde kolejne dziecko, z której można skorzystać już w rozliczeniu za rok 2014 r. Rodzina mająca na utrzymaniu trójkę dzieci będzie mogła na trzecie dziecko odliczyć rocznie kwotę 2004,04 zł a rodzina z czwórką i większą ilością dzieci może odliczyć  na czwarte (i każde kolejne) dziecko kwotę w rocznej wysokości 2700 zł. Ponadto rodziny, które z powodu niskich dochodów dotychczas odliczały tylko część ulgi w rozliczeniu za rok 2014, będę mogły wykorzystać pełną jej kwotę. Nowelizacja ustawy z dnia 23 października 2014 r.  wprowadziła przepis, na podstawie których rodziny mające niewysoki dochód i odprowadzające niskie składki uzyskają od urzędu skarbowego różnicę między odprowadzonym podatkiem a kwotą przysługującej rodzinie (z uwagi na ilość dzieci) ulgi rodzinnej.

Ważne zmiany dotyczące dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Od stycznia 2015 roku będzie można uzyskać dofinansowanie do 95% przedsięwzięcia (dotychczas dofinansowanie wynosiło dl 80% przedsięwzięcia). Jego limit nie uległ jednakże zwiększeniu i nadal wynosi nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Od stycznia 2015 roku zwiększeniu uległa kwota dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Obecnie można uzyskać dofinansowanie do 80% kosztów zakupu.

Nowelizacja ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. wprowadziła korzystne zmiany, dzięki którym z upadłości konsumenckiej będzie mógł skorzystać także taki dłużnik, który ma tylko jednego wierzyciela jak i dłużnik nie posiadający majątku ani na pokrycie kosztów postępowania, ani na jakąkolwiek spłatę wierzycieli.

Wraz z Nowym Rokiem weszła w życie uchwała Zarządu PFRON w sprawie procedur realizacji programu „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” – która poszerzyła zakres adresatów programu o osoby w wieku do 30 lat posiadających orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowy opis zmian znajdziecie Państwo w dziale Aktualizacje Poradnika Twoje Prawa. Zapraszamy do lektury oraz prosimy przesyłanie komentarzy.

 • izba lekarska
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • fio
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • oblaci
 • NIW
 • adwokat ewa
 • prowincja
 • Google
 • zthiu
 • seminarium
 • Non Profit
 • ralus
 • renovabis
 • weglosmyk
 • szip
 • Gość Niedzielny
 • Do Rzeczy
 • IPS
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC