Projekt Bezpieczne WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia SPES w Katowicach jest beneficjentem grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Program realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę  z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla Warsztatu Terapii Zajęciowej.

 • Google
 • adwokat ewa
 • weglosmyk
 • fio
 • oblaci
 • NIW
 • szip
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Non Profit
 • ralus
 • renovabis
 • seminarium
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • IPS
 • Gość Niedzielny
 • zthiu
 • prowincja
 • Do Rzeczy
 • izba lekarska
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC