Aktualizacja poradnika Twoje Prawa

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące świadczeń opiekuńczych przyznawanych osobom, które rezygnują z pracy by sprawować opiekę nad poważnie niepełnosprawnym członkiem rodziny.

W miejsce dotychczas funkcjonującego świadczenia pielęgnacyjnego wprowadzono dwa nowe świadczenia: świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie pielęgnacyjne jest obecnie przyznawane z tytułu opieki nad poważnie niepełnosprawnym członkiem rodziny, jeżeli niepełnosprawność tej osoby powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Przy przyznawaniu tego świadczenia nie jest brany pod uwagę dochód rodziny. Natomiast specjalny zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany bez względu na wiek powstania poważnej niepełnosprawności u osoby wymagającej opieki lecz jest uzależniony od dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki. Szczegółowy opis zmian znajdziecie Państwo w dziale Aktualizacje Poradnika Twoje Prawa. Zapraszamy do lektury oraz prosimy przesyłanie komentarzy.

 • Non Profit
 • weglosmyk
 • seminarium
 • renovabis
 • oblaci
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • szip
 • IPS
 • Gość Niedzielny
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Google
 • fio
 • Do Rzeczy
 • ralus
 • NIW
 • prowincja
 • zthiu
 • izba lekarska
 • adwokat ewa
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC