Leczenie za granicą

Konieczność leczenia za granicą może się zdarzyć w przypadku nagłego zachorowania np. podczas urlopu, czy wyjazdu służbowego lub w sytuacji leczenia planowanego, na które pacjenci decydują się coraz częściej. Narodowy Fundusz Zdrowia zwróci koszty leczenia w krajach UE i poza granicami wspólnoty, jeżeli pacjent otrzyma zgodę na to leczenie i na zwrot kosztów. Możliwe jest też leczenie bez uprzedniej zgody - w przypadku niektórych zabiegów wystarczy po ich wykonaniu złożyć w NFZ wniosek o zwrot wydatków na leczenie za granicą.  

Leczenie za granicą w przypadku nagłego zachorowania

Wyjeżdżając do któregokolwiek z krajów Unii Europejskiej, mamy prawo do korzystania z usług publicznej służby zdrowia w przypadku nagłego zachorowania. Musimy tylko w szpitalu lub gabinecie lekarskim okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (którą uzyskamy w Narodowym Funduszu Zdrowia). Pomoc zostanie nam udzielona bezpłatnie, chyba, że w tym akurat państwie pobierane są od wszystkich pacjentów opłaty. Wtedy będziemy musieli tak jak obywatele tego kraju, zapłacić tę kwotę z własnej kieszeni.

Planowane leczenie za granicą za zgodą Narodowego Funduszu Zdrowia

Unijne przepisy umożliwiają pacjentom bezpłatne planowane leczenie poza granicami własnego kraju, jeśli dostęp do tego świadczenia jest utrudniony w kraju zamieszkania (np. długi czas oczekiwania, bardzo rzadka choroba, skomplikowane zabiegi). Wymagana jest jednak wówczas zgoda instytucji ubezpieczeniowej (w naszym wypadku Narodowego Funduszu Zdrowia), która zobowiązuje się do pokrycia kosztów leczenia (druk E112). Rozpatrywanie wniosku kierowanego w tej sprawie do Narodowego Funduszu Zdrowia kończy się wydaniem decyzji, na którą można wnieść skargę do sądu administracyjnego.

Skierowanie na leczenie i badania, których nie przeprowadza się w kraju

Narodowy Fundusz Zdrowia może skierować ubezpieczonego do przeprowadzenia za granicą leczenia lub badań diagnostycznych, których nie przeprowadza się w kraju. Koszty tych świadczeń oraz koszty transportu ubezpieczonego za granicę i transportu do kraju są finansowane z budżetu państwa. Rozpatrywanie wniosku kierowanego w tej sprawie do Narodowego Funduszu Zdrowia kończy się wydaniem decyzji, na którą można wnieść skargę do sądu administracyjnego.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • ralus
 • Gość Niedzielny
 • zthiu
 • Google
 • Non Profit
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • seminarium
 • izba lekarska
 • weglosmyk
 • oblaci
 • IPS
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Do Rzeczy
 • szip
 • fio
 • NIW
 • prowincja
 • adwokat ewa
 • renovabis
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC