Program wentylacji domowej

Wentylacja mechaniczna jest to wspieranie lub zastępowanie oddychania u chorych, którzy nie podejmują własnego oddechu lub ich oddech wymaga wspomagania. Wentylacja mechaniczna domowa (respiratoterapia domowa) polega na leczeniu przewlekłej niewydolności oddechowej za pomocą respiratora, który jest stosowany w domu pacjenta. 

Chorzy wentylowani mechanicznie są leczeni w warunkach zapewniających nieporównywalnie większy komfort życia pacjentowi i jego rodzinie niż w przypadku leczenia szpitalnego.

Wentylacja mechaniczna domowa może być prowadzona:

 • metodą inwazyjną, gdy pacjent nie oddycha samodzielnie  (przez rurkę tracheotomijną) 
 • metodą nieinwazyjną, gdy pacjent oddycha samodzielnie wspomaganie oddychania odbywa się przez szczelną maskę, która przyłożona jest do twarzy pacjenta i przymocowana do głowy za pomocą układu pasków.

W ramach wentylacji mechanicznej domowej, którą prowadzi zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych pacjent ma zapewnioną opiekę wykfalifikowanego personelu medycznego i niezbędny sprzęt medyczny. Świadczenie obejmuje również badania diagnostyczne umożliwiające właściwą terapię oddechową w warunkach domowych oraz szkolenie dla opiekunów pacjenta.

Kwalifikacja do wentylacji mechanicznej domowej 

Opieka domowa dla pacjentów wentylowanych mechanicznie jest udzielana na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się:

 •  kartę informacyjną leczenia szpitalnego;
 • wyniki badań;
 • kwalifikację do objęcia opieką w warunkach domowych:
  • w przypadku chorych z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania inwazyjnej wentylacji mechanicznej - wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii zatrudnionego w szpitalu, w którym zakończono leczenie
  • w przypadku chorych z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej - wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza specjalistę chorób płuc zatrudnionego w szpitalu, w którym zakończono leczenie.

Określane są też warunki mające wpływ na opiekę wentylacyjną i jej jakość (możliwości opiekunów, warunki lokalowe, podstawowa opieka zdrowotna).

Włączenie do terapii wentylacyjnej zawsze odbywa się w szpitalu. Jest to czas potrzebny na adaptację do respiratora domowego, obserwację celem wykluczenia wczesnych powikłań wentylacji dodatnimi ciśnieniami, szkolenie opiekunów.

Warunkami zakwalifikowania do leczenia respiratorem w domu są:

 • ukończenie i udokumentowanie leczenia przyczynowego;
 • wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych, uzasadniających rozpoznanie i potwierdzających niemożność stosowania innej terapii niż ciągła lub okresowa wentylacja mechaniczna;
 •  nieobjęcie udzielaniem świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej lub realizowanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej;
 • nieobjęcie udzielaniem świadczeń gwarantowanych w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi (leczenie obturacyjnego lub centralnego bezdechu sennego za pomocą protezy powietrznej - aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego).

Finansowanie wentylacji mechanicznej domowej 

Świadczenie zespołu długoterminowej opieki domowej dla dorosłych oraz dzieci wentylowanych mechanicznie jest w pełni refundowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • weglosmyk
 • IPS
 • ralus
 • oblaci
 • izba lekarska
 • Non Profit
 • Gość Niedzielny
 • zthiu
 • Do Rzeczy
 • adwokat ewa
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • szip
 • seminarium
 • NIW
 • Google
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • prowincja
 • fio
 • renovabis
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC