Sanatoria

Leczenie uzdrowiskowe - w sanatorium - przysługuje ubezpieczonym na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 1. Skierowanie winno być rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty jego wpływu do Narodowego Funduszu Zdrowia.
 2. Skierowanie wystawione przez lekarza podlega potwierdzeniu przez NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia może nie potwierdzić skierowania z przyczyn merytorycznych lub z powodu braku miejsc w sanatorium. W przypadku nie potwierdzenia skierowania z powodu braku miejsc w sanatorium osoba ubezpieczona jest wpisywana na listę oczekujących.
 3. Potwierdzenie skierowania Narodowy Fundusz Zdrowia doręcza ubezpieczonemu nie później niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia leczenia.
 4. Osoba niepełnosprawna, która z powodu dysfunkcji narządu ruchu nie może korzystać ze środków transportu publicznego, posiada uprawnienie do bezpłatnego przewozu środkiem transportu sanitarnego (więcej informacji w dziale Transport sanitarny).
 5. Leczenie uzdrowiskowe (sanatoryjne) jest bezpłatne a koszty wyżywienia i zakwaterowania podlegają częściowej odpłatności (obecnie od 9,40 do 36,01 złotych dziennie, zależnie od standardu zakwaterowania i pory roku).
 6. Niepodlegające ubezpieczeniu z innego tytułu dzieci osób ubezpieczonych, do 18 roku życia (a jeśli się uczą dalej - do ukończenia 26 roku życia), nie ponoszą kosztów zakwaterowania i wyżywienia w prewentorium i sanatorium uzdrowiskowym; niepodlegające ubezpieczeniu z innego tytułu dziecko osoby ubezpieczonej, które ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, nie ponosi kosztów wyżywienia i zakwaterowania bez względu na wiek.


Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • fio
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • prowincja
 • NIW
 • Google
 • oblaci
 • ralus
 • IPS
 • adwokat ewa
 • izba lekarska
 • renovabis
 • zthiu
 • Non Profit
 • seminarium
 • Gość Niedzielny
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • szip
 • Do Rzeczy
 • weglosmyk
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC