Zasiłek opiekuńczy

Pracownikowi i innym osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa przysługuje prawo do zwolnienia od wykonywania pracy, z prawem do zasiłku opiekuńczego -  z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Jak chodzi o prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem – informacje w dziale Zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem

Za członków rodziny  uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat - jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie sprawowania opieki.

Zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny przysługuje nie dłużej niż przez okres 14 dni w roku kalendarzowym.

Wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi 80 % podstawy wymiaru zasiłku, która jest obliczana w taki sam sposób jak podstawa wymiaru innych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, np. chorobowego czy macierzyńskiego.

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza pracownikiem są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę choremu członkowi rodziny.Wpłacam DAR dla-dzieci.org.pl Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

logo NIW

Copyright © SPES 1999 - 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • prowincja
 • ralus
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • IPS
 • izba lekarska
 • NIW
 • adwokat ewa
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • Do Rzeczy
 • seminarium
 • Non Profit
 • oblaci
 • szip
 • zthiu
 • Google
 • Gość Niedzielny
 • fio
 • weglosmyk
 • renovabis
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC