Komunikacja miejska

Nie ma jednolitej regulacji prawnej w sprawie ulg na przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Każde miasto i gmina ustala odrębnie w drodze uchwały kto jest uprawniony do bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów. Informacje można uzyskać w urzędach gmin i miejskich przedsiębiorstwach komunikacyjnych. 

Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego nie ma zastosowania do zasad obowiązujących w komunikacji miejskiej.

Przewoźnicy komunikacji miejskiej, prócz wynikających z odrębnych przepisów uprawnień przysługujących inwalidom wojennym i wojskowym oraz studentom, stosują jednak najczęściej te same, bądź zbliżone zasady udzielania uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych dla osób niepełnosprawnych, jak te, które są stosowane w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (transportu PKP i PKS). Zawsze jednak należy uzyskiwać szczegółowe informacje w tym zakresie w punktach informacyjnych firm przewozowych lub zrzeszeń przewoźników. W przypadku uprawnień w tej dziedzinie szczególnie przydatne jest posługiwanie się legitymacją osoby niepełnosprawnej wydaną przez powiatowy zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Studentom przysługuje prawo do korzystania z 50% ulgi w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • NIW
 • Do Rzeczy
 • ralus
 • prowincja
 • fio
 • Gość Niedzielny
 • seminarium
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • oblaci
 • IPS
 • szip
 • zthiu
 • renovabis
 • adwokat ewa
 • Google
 • weglosmyk
 • Non Profit
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • izba lekarska
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC