Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Zasady ogólne

Zgodnie z ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w gronie pasażerów korzystających z usług przewoźników kolejowych i autobusowych są osoby, które mają prawo do skorzystania ze zniżek, jednak prawo to jest uwarunkowane rodzajem linii, którą odbywa się podróż.   

Niżej przedstawione zasady ogólne dotyczą osób korzystających z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP, PKS), z tym że zasada wymieniona w pkt. 1 nie dotyczy inwalidów wojennych i wojskowych:

  1. Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) przysługują wyłącznie w 2 klasie pociągów i nie są uwzględniane przy pobieraniu należności za przejazd w 1 klasie.
  2. Uprawnień do ulgowych przejazdów nie stosuje się do pasażerów odbywających podróż pociągami EuroCity  i InterCity w komunikacji międzynarodowej oraz do pasażerów w komunikacji autobusowej (PKS) ekspresowej.


Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.