Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Długi współmałżonka

Małżonek nie odpowiada za długi zaciągnięte przez współmałżonka bez jego wiedzy i zgody.

Jeżeli dług został zaciągnięty za zgodą współmałżonka, wówczas wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków, a zatem także z wynagrodzenia za pracę współmałżonka.

Jeżeli małżonkowie zaciągnęli zobowiązanie wspólnie, ma ono charakter solidarny, tzn. wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od małżonków łącznie lub od każdego z osobna. Zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z małżonków zwalnia drugiego małżonka. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela oboje małżonkowie pozostają zobowiązani jako dłużnicy solidarni.Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.