Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Zadłużenia i egzekucja komornicza

Informacje na temat praw wierzyciela, uprawnień komornika, przedawnienia roszczeń oraz odpowiedzialności za długi współmałżonka.


Podstawy prawne

  1. Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U.2014.1502 tj.z późn.zm.).
  2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U.2012.788 t.j z późn.zm.).
  3. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2013.1440 tj. z późn. zm. ).
  4. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U.2014.101 t.j. z późn.zm.).
  5. Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121 tj. z późn. zm.).
  6. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2003 Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. 2012.1112 tj. z późn.zm.)
  7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. (t.j. Dz. U. 2015 .128 z późn. zm.).


Wpłacam DARdla-dzieci.org.plJeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!
logo pfron

Projekt Twoje Prawa jest współfinansowany ze środków PFRON

Copyright © SPES 1999 - 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.