Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Mamy nowych stypendystów

Daniel, Łukasz, Julia i Mateusz dołączyli do grona dotychczasowych stypendystów Programu Pomocy Dzieciom. Spotkaliśmy się z nimi w ich domach. Zobaczyliśmy codzienne zmagania dzieci, jak i wielkie oddanie rodziców. 

Podobnie jak w latach ubiegłych informację o naborze rozesłaliśmy do wszystkich ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, urzędów miast i gmin, hospicjów oraz parafii kościołów - z terenu całego kraju. W ten sposób trafiamy do najbardziej potrzebujących. Obecnie pod naszą opieką znajduje się 22 stypendystów. Zapraszamy do zapoznania się z ich  sylwetkami.