Kiedy masz prawo do tego świadczenia?

Joanna zrezygnowała z pracy, by zaopiekować się ciężko chorą mamą w domu. Z tego tytułu dostała tylko zasiłek dla opiekuna. Rozpaczliwie szukała pomocy i trafiła do nas. Dzięki pomocy Ośrodka Poradnictwa SPES Joanna odzyskała na stałe prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, obecnie w wysokości 1583 zł., co znacznie poprawiło jej sytuację finansową. 

Artykuł na naszej stronie internetowej Świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego  zainteresował osoby opiekujące się swoimi niepełnosprawnymi rodzicami. Chodzi o kontrowersyjny przepis ustawy o świadczeniach rodzinnych, który różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad dorosłą osobą niepełnosprawną, ze względu na moment powstania niepełnosprawności. Pozostawiał on praktycznie bez środków do życia wszystkich tych, którzy opiekowali się bliskimi, których niepełnosprawność pojawiła się po 25 roku życia. 
 
Już w 2014 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepis ten jest niezgodny z Konstytucją RP. Jednak do tej pory ustawodawca nie zmienił kwestionowanego zapisu dlatego gminy nadal wydają odmowne decyzje opiekunom dorosłych niepełnosprawnych. 

Z  miłości do mamy

Z początkiem 2018 r. skontaktowała się z nami Joanna, która musiała zrezygnować z pracy, aby zapewnić opiekę obłożnie chorej mamie. Poprosiła o pomoc w odzyskaniu świadczenia pielęgnacyjnego (wówczas 1477 zł miesięcznie), które utraciła na skutek zmiany przepisów. Pobierała zasiłek dla opiekuna, który wynosił 520 zł. Gdyby otrzymała należną - dwa razy większą - kwotę znacznie poprawiłoby to jej sytuację finansową.
 
Zaleciliśmy, aby Joanna złożyła w Urzędzie Miasta wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Otrzymała odmowę z uzasadnieniem, że niepełnosprawność jej mamy powstała po ukończeniu 25 roku życia. Napisaliśmy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO), że decyzja jest krzywdząca, bo narusza Konstytucję oraz pomija treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. wydanego w sprawie o sygn. K 38/13.

Prezydent Miasta odmawia po raz drugi

SKO uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i sprawę przekazało do ponownego rozpatrzenia. W ocenie Kolegium odwołanie zasługiwało na uwzględnienie. Jedynym powodem przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia był brak pisemnej rezygnacji z dotychczasowego zasiłku dla opiekuna. Powinien o to wystąpić organ przyznający świadczenie.  
 
Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Prezydent Miasta po raz drugi odmówił przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Stało się tak, pomimo, że kobieta wypełniła zalecenia Kolegium. Zrezygnowała z zasiłku dla opiekuna w dacie złożenia wniosku o świadczenie pielęgnacyjne.       

Urzędnicy ignorują wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Urząd Miasta ponownie powołał się na treść zakwestionowanego przez Trybunał Konstytucyjny przepisu. Stwierdził, że przepis ten obowiązuje dopóki nie zostaną wprowadzone nowe rozwiązania ustawowe. Byliśmy zaskoczeni, bo SKO w uzasadnieniu swojej decyzji wskazało, że rozpoznając ponownie sprawę organ I instancji ma uwzględnić wyrok Trybunału i tym samym nie stosować krzywdzącego przepisu. 
 
Sporządziliśmy drugie odwołanie do SKO. Wykazaliśmy, że organ nie tylko nie uwzględnił wskazań Kolegium, lecz także próbował podważyć jego jednoznaczne stanowisko. SKO wydało drugą decyzję uwzględniającą odwołanie naszej klientki. Tym razem uchyliło w całości decyzję odmowną i przyznało jej świadczenie pielęgnacyjne od dnia 1 stycznia 2018 r. na stałe (obecnie 1583 zł miesięcznie). 
 
Kolegium stwierdziło, że:
organ I instancji skupił się wyłącznie na wskazaniu, że skarżąca nie spełnia warunku przyznania świadczenia z powodu, który nie powinien mieć w tej sprawie zastosowania, bo jest niekonstytucyjny. Przyjęte przez ustawodawcę kryterium momentu powstania niepełnosprawności jest dyskryminujące i nie powinno być stosowane ani obecnie, ani w przyszłości.  
 

Szczegółowy opis sprawy znajduje się na stronie: Programu Pomocy Prawnej.

 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • seminarium
 • prowincja
 • szip
 • renovabis
 • Gość Niedzielny
 • NIW
 • oblaci
 • ralus
 • fio
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • IPS
 • Do Rzeczy
 • adwokat ewa
 • zthiu
 • izba lekarska
 • weglosmyk
 • Non Profit
 • Google
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC