Jak pomogliśmy 17-letniej mamie?

Dzięki  pomocy SPES młoda mama otrzymała becikowe. Zaskarżyliśmy decyzje urzędników, którzy odmówili jej tego świadczenia, bo nie była pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży. Wykazaliśmy brak jej winy. Jest prawomocny wyrok.  

Wiemy, co zrobić w sytuacji, gdy przyczyną odmowy przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zwanej becikowym jest brak potwierdzenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres, co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. W takim przypadku należy złożyć odwołanie wykazując, dlaczego do lekarza zgłosiła się później i powołać się na orzecznictwo – wyroki sądów administracyjnych w podobnych sprawach.

O ciąży dowiedziała się później niż zakładają przepisy

Zaczęło się od porady udzielonej dziewczynie, która była w ciąży. W Ośrodku Poradnictwa wyjaśniliśmy na jakie wsparcie finansowe może liczyć po urodzeniu dziecka. Po porodzie młoda mama przyszła do nas ponownie, bo nie przyznano jej jednego z świadczeń rodzinnych czyli „becikowego”. Powodem odmowy był brak zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że  pozostawała pod opieką lekarską od co najmniej 10 tygodnia ciąży. Problem polegał na tym, że w jej przypadku było to niemożliwe. O swoim odmiennym stanie dowiedziała się znacznie później niż zakładają przepisy.   

Sąd wydał wyrok na korzyść młodej mamy

Odwołaliśmy się od decyzji odmownej. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję, dlatego napisaliśmy skargę do sądu administracyjnego. W skardze powołaliśmy się na orzecznictwo. W wyrokach sądu wskazuje się, że intencją ustawodawcy było zmobilizowanie kobiet w ciąży do szczególnej dbałości o zdrowie, do systematycznej kontroli medycznej w całym okresie ciąży. Nie można jednak wykluczyć, że nie będzie ona w stanie dochować określonego przepisem terminu poddania się opiece medycznej z przyczyn - niezależnych od jej woli i wiedzy – zwłaszcza zdrowotnych i fizjologicznych. 
 
WSA: organy obu instancji nie przeprowadziły w sposób wyczerpujący w tym zakresie postępowania wyjaśniającego, czym naruszyły art. 7 i art. 77 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.
 
Sąd uwzględnił skargę. W wyroku uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach i poprzedzającą ją decyzję Ośrodka Pomocy Społecznej.
 

Szczegółowy opis sprawy znajduje się na stronie: Programu Pomocy Prawnej.

 • seminarium
 • Gość Niedzielny
 • renovabis
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • fio
 • adwokat ewa
 • prowincja
 • zthiu
 • IPS
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • oblaci
 • szip
 • Non Profit
 • izba lekarska
 • Do Rzeczy
 • Google
 • NIW
 • weglosmyk
 • ralus
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC