Program Edukacji Obywatelskiej współfinansowany ze środków PFRON

Publikacja poradnika „Twoje Prawa” jest dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały przyznane na wniosek złożony w konkursie o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018  „Szansa-Rozwój- Niezależność” w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projekt pod nazwą: „Program Edukacji Obywatelskiej - publikowanie poradnika „Twoje Prawa” o świadczeniach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”  jest realizowany w okresie od 16.09.2019 r. do 31.03.2020 r. Kwota dofinansowania PFRON wynosi 17.124,48 zł.

Celem projektu jest udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym i będącym w kryzysie socjalnym w skutecznym realizowaniu praw obywatelskich.

 Komentarze

Komentarze nie połączone z portalem Facebook

(pokaż)

Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu przez moderatora.

 • Non Profit
 • denon
 • izba lekarska
 • praca
 • Do Rzeczy
 • zthiu
 • pity2016
 • prowincja
 • Niedziela
 • oblaci
 • ralus
 • Gość Niedzielny
 • adwokat ewa
 • IPS
 • miasto
 • szip
 • weglosmyk
 • dudkiewicz
 • seminarium
 • asystentpit
 • Przewodnik Katolicki
 • renovabis
 • Google
 • pfron
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC