Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Program Edukacji Obywatelskiej współfinansowany ze środków PFRON

Publikacja poradnika „Twoje Prawa” jest dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały przyznane na wniosek złożony w konkursie o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018  „Szansa-Rozwój- Niezależność” w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projekt pod nazwą: „Program Edukacji Obywatelskiej - publikowanie poradnika „Twoje Prawa” o świadczeniach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”  jest realizowany w okresie od 16.09.2019 r. do 31.03.2020 r. Kwota dofinansowania PFRON wynosi 12.624,16 zł.

Celem projektu jest udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym i będącym w kryzysie socjalnym w skutecznym realizowaniu praw obywatelskich.