Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Walne Zebranie Członków SPES

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES informuje, iż zwołuje Walne Zebranie Członków. 

Zebranie odbędzie się w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia SPES w Katowicach przy ul. Panewnickiej 463. W pierwszym terminie – dnia 4 czerwca  2019 r. (wtorek) o godzinie 17.00, a w przypadku nie uzyskania kworum (co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków), w drugim terminie – dnia 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godzinie 17.00.