Menu podstrony Twoje Prawa

Aktualizacja 2007-08-16

Aktualizacja poradnika "Twoje Prawa" (2007-08-16)

Aktualizacja poradnika "Twoje Prawa" z dnia 16.08.2007 uwzględnia w naszej ocenie stan prawny na dzień 31.07.2007 r.

Zakres zmian

Edukacja

"Wyprawka szkolna 2007" - omówiono nowe zasady uzyskiwania pomocy na m.in. zakup podręczników, w związku z Rozporządzenie Rady Ministrów wydanym w tej sprawie w lipcu br.

Lokale

Zmiany redakcyjne: odrębne omówienie procedur eksmisyjnych w zależności od tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.

Podatki

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wchodząca w życie w styczniu tego roku wprowadziła:

 1. odliczenie od podatku w wysokości 120 zł na każde dziecko małoletnie lub uczące się (lub studiujące) w wieku do 25 roku życia
 2. zwolnienie od podatku dochodowego alimentów na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny,
 3. zwolnienie od podatku dochodowego alimentów na rzecz innych osób (np. otrzymywanych przez żonę od byłego męża, przez rodziców od dzieci) zasądzone przez sąd, do wysokości nieprzekraczającej 700 zł miesięcznie.
 4. ułatwienia w przekazywaniu 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego: obecnie w zeznaniu podatkowym wystarczy wpisać nazwę organizacji oraz jej numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - 1% obliczy i przekaże fiskus

Praca

Nowa forma aktywizacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy: w miejsce dotychczasowej pożyczki, nowelizacja ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji z czerwca br., wprowadza mozliwość uzyskania bezzwrotnej pomocy dla osoby niepełnosprawnej uruchamiającej działalność gospodarczą.

Programy pomocowe PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchamia dwa nowe programy pomocowe:

 1. program "Uczeń na wsi" - pomoc finansowa dla pobierających naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), osób mających stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej. Pomoc będzie dostępna w gminach, które przystąpią do programu na zaproszenie PFRON (uchwała Rady Nadzorczej PFRON z czerwca br.)
 2. program "Sprawny dojazd" - pomoc finansowa na zakup samochodu.

Świadczenia rodzinne

Zmiany w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych z maja br.:

 1. osoba ucząca się spełnia warunki do uzyskania zasiłku rodzinnego również w przypadku, gdy alimenty od rodziców uzyskuje na podstawie ugody sądowej, a nie tylko na podstawie wyroku (jak było dotąd)
 2. wprowadzono korzystniejszy sposób obliczania kwoty dopuszczalnego przekroczenia limitu dochodów dla rodzin, które miały już wcześniej ustalone prawo do zasiłku: obecnie kwota dopuszczalnego przekroczenia limitu dochodów jest obliczana w przeliczeniu na wszystkich członków rodziny (czyli 48 zł razy wszyscy członkowie rodziny), a nie jak dotąd w wysokości bezwględnej (równej wysokości najniższego zasiłku rodzinnego tj. 48 zł) bez względu na ilość członków rodziny
 3. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje również w sytuacji, gdy sąd oddalił powództwo o alimenty od drugiego rodzica

Uzpełniamy również dział o informację, iż dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia nauki w szkole obejmuje również dzieci rozpoczynające zerówkę (nowelizacja ustawy z listopada ub.r.).

Transport

Wprowadzamy nowy dział pn Transport lotniczy, a w nim informujemy o obowiązkach nałożonych na przewoźników oraz organizatorów wycieczek przepisami Rozporządzenie nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą. Część przepisów weszła w życie w lipcu 2007 roku. Kolejne zmiany, dotyczące ułatwień dla osób niepełnosprawnych na terenie portów lotniczych, wejdą w życie w lipcu 2008 roku.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • fio
 • Do Rzeczy
 • szip
 • Gość Niedzielny
 • adwokat ewa
 • IPS
 • weglosmyk
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • zthiu
 • renovabis
 • prowincja
 • seminarium
 • Non Profit
 • NIW
 • ralus
 • izba lekarska
 • Google
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • oblaci
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC