Menu podstrony Twoje Prawa

Aktualizacja 2019-03-01

Aktualizacja poradnika Twoje Prawa z dnia 1 marca 2019 r. uwzględnia w naszej ocenie obecny stan prawny.

Ochrona rodzicielstwa (nowy dział)

W nowym dziale informujemy jakie rodzaje pomocy, jakie uprawnienia i świadczenia przysługują w związku z rodzicielstwem. Powstał on jako uzupełnienie treści, które są już dostępne w innych miejscach  Poradnika, a inspiracją niniejszego opracowania są problemy zgłaszających się do nas samotnych rodziców. Publikacja wiąże się również z wejściem w życie przepisów umożliwiających uprawnienie do emerytury dla matek, które wychowały co najmniej czworo dzieci.  

Emerytura Mama 4 plus

1 marca 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym – wprowadzające do systemu prawnego tak zwaną emeryturę Mama 4 Plus lub inaczej emeryturę matczyną. Zgodnie z ustawą o rodzicielskie świadczenie uzupełniające mogą się ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat, a urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci. Świadczenie będzie przysługiwało także ojcom czworga dzieci po osiągnięciu 65 lat, ale wyłącznie wtedy, gdy matka porzuciła rodzinę lub umarła.

Nowe świadczenie będzie miało dwa warianty:

 1. Świadczenie przysługiwać będzie w wysokości najniższej emerytury, tj. 1 100 zł brutto matkom, które nie mają obecnie prawa do emerytury.
 2. Świadczenie będzie przysługiwać w wysokości wyrównania do najniższej emerytury, gdy pobierana już emerytura jest niższa od najniższej emerytury.

Świadczenia wypadkowe (nowy dział)

Ponieważ w naszej praktyce do Ośrodka Poradnictwa SPES stale zgłaszają się osoby ubiegające się o świadczenia wypadkowe, najczęściej  o rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową utworzyliśmy nowy dział, w którym informujemy o świadczeniach wypłacanych przez ZUS osobom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu i procedurach z tym związanych. Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Non Profit
 • fio
 • ralus
 • seminarium
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • prowincja
 • zthiu
 • szip
 • IPS
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • renovabis
 • adwokat ewa
 • izba lekarska
 • NIW
 • Do Rzeczy
 • Gość Niedzielny
 • weglosmyk
 • Google
 • oblaci
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC