Menu podstrony Twoje Prawa

Aktualizacja 2016-04-01

 Aktualizacja poradnika „Twoje Prawa” (01.04.2016 r.)

Aktualizacja poradnika Twoje Prawa z dnia 01.04.2016 r. uwzględnia w naszej ocenie stan prawny na dzień 01.04.2016 r.

Zakres zmian

Świadczenia rodzinne

Program Rodzina 500 Plus

Z dniem 1 kwietnia 2016 wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzająca program Rodzina 500 Plus, w ramach którego rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni otrzymają świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, niezależnie od dochodu rodziny. Pomoc będzie przekazywana także na pierwsze dziecko lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium dochodowego: jeśli dochód nie przekroczy 800 zł netto na osobę  w  rodzinie oraz 1200 zł netto na osobę  w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.  Wpłacam DAR dla-dzieci.org.pl Jeśli nasz poradnik był pomocny - prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

logo NIW

Copyright © SPES 1999 - 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Fundacja Nasza Szkoła
 • ralus
 • Do Rzeczy
 • oblaci
 • seminarium
 • IPS
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Google
 • Gość Niedzielny
 • fio
 • szip
 • Non Profit
 • adwokat ewa
 • renovabis
 • zthiu
 • weglosmyk
 • izba lekarska
 • NIW
 • prowincja
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC