Menu podstrony Twoje Prawa

Aktualizacja 2008-06-30

Aktualizacja poradnika "Twoje Prawa" (2008-06-30)

Aktualizacja poradnika "Twoje Prawa" z dnia 30.06.2008 uwzględnia w naszej ocenie stan prawny na dzień 30.06.2008 r.

Zakres zmian

Rehabilitacja i leczenie

 1. Wchodząca w życie 1 stycznia 2008 roku nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadziła zmianę w procedurze ubiegania się o sfinansowanie poza granicami kraju leczenia, którego nie przeprowadza się w kraju. Obecnie wnioski kieruje się do Narodowego Funduszu Zdrowia, a nie jak uprzednio do Ministerstwa Zdrowia. Ponadto wnioskującemu, który otrzymał decyzję negatywną, przysługuje obecnie skarga do sądu administracyjnego.
 2. Wchodząca w życie 1 stycznia 2008 roku nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadziła zmianę w procedurze ubiegania się o sfinansowanie poza granicami kraju tak zwanego leczenia planowanego, do którego dostęp w kraju jest utrudniony (np. długi okres oczekiwania). Obecnie wnioskującemu, który otrzymał decyzję negatywną Narodowego Funduszu Zdrowia, przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
 3. Wchodząca w życie w maju 2008 roku zmiana w rozporządzeniu w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty, zmieniła katalog osób uprawnionych do dodatkowych świadczeń w postaci: znieczulenia ogólnego przy wykonywaniu świadczeń oraz kompozytowych materiałów światłoutwardzalnych do wypełnień. Dotąd uprawnionymi były osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i umiarkowanym. Obecnie dodatkowe świadczenia przysługują, jeśli wynika to ze wskazań medycznych, dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej do 16 roku życia oraz osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Programy pomocowe PFRON

Wchodzące w życie w marcu 2008 r. uchwały Rady Nadzorczej PFRON wprowadziły następujące zmiany w programach pomocowych PFRON:

 1. W programie pomocy w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B "Sprawny dojazd", rozszerzony został katalog adresatów. Obecnie wnioskującymi mogą być osoby posiadające prawo jazdy, zatrudnione lub uczące się, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wydanym z powodu poważnej dysfunkcji narządu ruchu (dotąd kwalifikowały się osoby wyłącznie z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności). Ponadto, mogą obecnie aplikować zatrudnione lub uczące się, pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, które ze względów zdrowotnych nie posiadają prawa jazdy i wymagają opiekuna kierowcy, posiadającego prawo jazdy kategorii B. Wśród adresatów programu nadal wymienia się dzieci wymagające rehabilitacji leczniczej. Kolejną korzystną zmianą w programie jest zwiększenie wysokości maksymalnych kwot udzielanego dofinansowania.

 2. W programie pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się "Pegaz" zlikwidowano tzw. obszar A umożliwiający ubieganie się o pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu dostosowującego do potrzeb wynikajacych z niepełnosprawności. Możliwość ta została wprowadzona do programu pomocy w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego "Sprawny dojazd". W programie "Pegaz" wprowadzono dodatkowy obszar D, umożliwiający ubieganie się o pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka elektrycznego tj. w zakupie części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia, w pokryciu kosztów napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji.

 3. W programie pomocy osobom z uszkodzeniem narządu słuchu "Pitagoras" m.in. rozszerzono katalog adresatów poprzez dodanie szkół policealnych oraz instytucji kultury.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Non Profit
 • izba lekarska
 • Google
 • seminarium
 • adwokat ewa
 • prowincja
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • zthiu
 • Gość Niedzielny
 • renovabis
 • fio
 • IPS
 • weglosmyk
 • Do Rzeczy
 • ralus
 • szip
 • NIW
 • oblaci
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC