Menu podstrony Twoje Prawa

Aktualizacja 2018-01-01

Aktualizacja poradnika Twoje Prawa z dnia 01.01.2018 r. uwzględnia w naszej ocenie stan prawny obowiązujący na ten dzień.

Zakres zmian

Podatki i ulgi podatkowe

Odliczenia na cele rehabilitacyjne

Podniesiono do wysokości 10 080 zł  dochód osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika, uprawniający tego podatnika do odliczenia od swojego dochodu wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej. Jeżeli osoba niepełnosprawna uzyska dochody nieprzekraczające tej kwoty podatnik mający na utrzymaniu taką osobę nabywa prawo do odliczenia wydatków poniesionych na rehabilitację tej osoby niepełnosprawnej.

Rozszerzono krąg osób, które mogą odliczyć wydatki na utrzymanie psa asystującego.  Przed zmianą do odliczenia były uprawnione osoby niepełnosprawne będące osobami niewidomymi lub niedowidzącymi zaliczonymi do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa. Obecnie z tej  ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać wszystkie osoby niepełnosprawne posiadające psa asystującego.

Zwiększono  zakres stosowania odliczenia z tytułu wydatków związanych z koniecznym przewozem samochodem osobowym na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Zlikwidowano ograniczenie dotyczące możliwości skorzystania z odliczenia tylko w przypadku dojazdu zabiegi rehabilitacyjne.  Intencją ustawodawcy było ułatwienie codziennego życia osobom z niepełnosprawnością, ponieważ oprócz zabiegów rehabilitacyjnych osoby te wykorzystują samochód na przejazdy do lekarza, pracy czy na zakupy. Rozszerzono  prawo do tego odliczenia, mogą z niego skorzystać  wszystkie osoby niepełnosprawne bez względu na posiadaną grupę inwalidzką.

Świadczenia rodzinne

Świadczenie pielęgnacyjne

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego przyznawanego rodzicowi (opiekunowi faktycznemu) z tytułu niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia w celu podjęcia opieki nad poważnie niepełnosprawnym dzieckiem. Świadczenie pielęgnacyjne wynosi obecnie 1477 zł, a jego wysokość jest wynikiem przeprowadzonej waloryzacji. Świadczenie jest co roku waloryzowane i będzie rosło o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.

Ubezwłasnowolnienie i przymusowe leczenie

Przymusowe przyjęcie do domu pomocy społecznej

Nowelizacja  ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. ma na celu zwiększenie ochrony prawnej osób umieszczanych bez ich zgody w domach pomocy społecznej.

Dzięki zmianie przepisów ustawy przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby bez jej zgody, a za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, wymaga orzeczenia sądu opiekuńczego o takim skierowaniu.

Osoba przyjęta do domu pomocy społecznej bez swojej zgody (także osoba ubezwłasnowolniona), jej przedstawiciel ustawowy, małżonek, krewni w linii prostej, rodzeństwo oraz osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę - mogą występować do sądu opiekuńczego o zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej.

Wprowadzono obowiązek ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu w postępowaniach o przymusowe skierowanie do domu pomocy społecznej, szpitala psychiatrycznego lub wobec osób przebywających w tych miejscach i wnoszących o  zmianę orzeczenia sądu i zniesienie obowiązku przebywania w ośrodku.

Wprowadzono także obowiązek okresowego – co najmniej raz na 6 miesięcy -  badania stanu zdrowia psychicznego osoby przebywającej w domu pomocy społecznej, jeśli chodzi o uzasadnienie jej pobytu w takiej placówce.Wpłacam DAR 1,5 procent podatku Drogi Czytelniku! Prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1,5% podatku na sfinansowanie rzecznictwa praw i poradnictwa obywatelskiego dla najuboższych. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Narodowy Instytut Wolności

Copyright © SPES 1999 - 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu "Twoje Prawa" nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

 • Non Profit
 • Do Rzeczy
 • Google
 • weglosmyk
 • szip
 • Fundacja Nasza Szkoła
 • fio
 • oblaci
 • prowincja
 • IPS
 • Komitet do spraw pożytku publicznego
 • Gość Niedzielny
 • zthiu
 • renovabis
 • adwokat ewa
 • NIW
 • ralus
 • seminarium
 • izba lekarska
Facebook
Newsletter
Newsletter spes.org.pl

Na podany przez Ciebie adres mailowy przesyłać będziemy najnowsze informacje - zostań w kontakcie!

Możesz pomóc
Możesz pomóc

Włącz się w pomaganie. Osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej czekają na Twój gest. Szczegółowe informacje w dziale MOŻESZ POMÓC